Onderzoek online gokken

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor de tweede keer een onderzoek laten uitvoeren naar de aard en omvang van kansspelen en kansspelverslaving. Om kansspelverslaving te voorkomen en tegen te gaan is een goed beeld nodig van welke gok spellen er zoal gespeeld worden en door wie.

Gokken in Kaart

Uit “Gokken in kaart” blijkt dat er in 2011 in Nederland ruim 8,8 miljoen mensen af en toe een gokje wagen. Hiervan zijn 20.300 probleemspelers en 92.000 risicospelers. Sinds 2005 is er een dalende trend te zien in  het aantal Nederlanders dat het afgelopen jaar aan een kansspel heeft deelgenomen. En hoewel de deelname aan een loterij nog steeds het meest favoriete kansspel is, is ook hier het aantal mensen dat er aan deelneemt afgenomen. Dat geldt niet voor de kansspelen via internet, daar is juist een behoorlijke stijging te zien. In 2005 speelden naar schatting 130.500 mensen een kansspel op internet, terwijl dit in 2011 maar liefst 257.500 mensen deden.

Als je recreatieve spelers en risicovolle spelers vergelijkt, probleemspelers en risicospelers samen, is er een duidelijk verschil in speelgedrag te zien tussen beide groepen. Risicovolle spelers spelen veel vaker op kansspelautomaten en ook doen zij vaker casinospelen, poker en sportpoules. Daarnaast heeft ruim een derde deelgenomen aan kansspelen via internet. Ook dit is meer dan de recreatieve spelers, hiervan heeft slechts een vijfde via internet kansspelen gespeeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die online games spelen een grotere kans hebben om deel te nemen aan kansspelen via  internet.

Preventiebeleid

Het preventiebeleid van het ministerie is onderdeel van het algemene kansspelbeleid, hierbij wordt gestreefd naar een passend aanbod aan kansspelen en kwetsbare groepen moeten worden beschermd tegen risico’s van kansspelverslaving. Hierbij moeten aanbieders van kansspelen concrete maatregelen treffen om mogelijke probleemspelers op te sporen en ook moeten zij er voor zorgen dat eventuele problemen die er al zijn nog meer toenemen. Ook internet wordt ingezet in de bestrijding van kansspelverslaving. Zo is er naast online hulpverlening ook lotgenotencontact mogelijk, welke beide door de zorgverzekeraars vergoed worden.

De toekomst van gokken en de gevolgen hiervan

In de toekomst zullen steeds meer kansspelen online gespeeld worden en zeker als in 2015 het spelen via internet wordt vrijgegeven en niet meer illegaal is. Dat betekent ook dat meer mensen toegang hebben tot online kansspelen en de verleiding ook groter is. Aan de andere kant biedt het ook meer reguleringsmogelijkheden en mogelijkheden tot hulp bij kansspelverslaving of de kans daarop.

Al met al is er een afname te zien in het aantal Nederlanders dat deelneemt aan kansspelen, maar een toename van het aantal mensen dat online een gokje waagt. Dit betekent dat er een risico is op meer kansspelverslaafden in de toekomst, maar ook een kans in de regulering van het aanbod van kansspelen en een bredere mogelijkheid tot preventie van kansspelverslaving.